Kattava ensiavun peruskurssi sisältää runsaasti käytännön harjoituksia

Ensiapukoulutus 16h opettaa ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla. Koulutuksessa painotetaan erityisesti ensiaputaitojen harjoittelua teorian lisäksi. Ensiapukoulutuksessa muun muassa opit kylkiasentoon kääntämisen, elvyttämisen sekä verenvuodon tyrehdyttämisen. Koulutuksissa harjoitellaan myös sydäniskurin käyttöä harjoitusdefibrillaattorilla.

Ensiapukoulutus 16h sopii kaikille työhön, ammattiin tai taitoihin katsomatta ja sen suorittamalla oppii kaikki ne tiedot ja taidot ensiavusta, jotka jokaisella kansalaisella tulisi olla.

Tietoa ensiapukoulutuksesta (16h)

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari ja verkkokoulutus
Koulutuksen kesto
16 tuntia. Koulutus jaetaan kahdelle päivälle, molempina päivinä 8 tuntia opetusta.
Koulutuksen hinta
189 € + alv. Avoimen koulutuksen hintaan sisältyy ensiapukortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Ammattipätevyys
Osasta koulutuksia on mahdollista saada kaksi (2) kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintää. Ammattipätevyysmerkinnästä veloitamme viranomaiskulun 11 € (alv 0 %) sekä käsittelykulun 4 € (+ alv 24 %) merkintää kohden.
Pätevyyden voimassaolo
Ensiapukortti on voimassa kolme (3) vuotta.

Ensiapukoulutuksen (16 h) sisältö

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Elvytys aikuiselle, lapselle ja vauvalle
 • Defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttö
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Erilaiset haavat
 • Sairauskohtaukset: aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset

Alan ammattilaiset kouluttajina

Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ammattilaisia, joilla on runsaasti käytännön kokemusta muun muassa ensihoitotyön parissa. Kouluttajamme opastavat myös sydäniskurin hankinnassa, jos sinä tai yrityksesi haluatte olla ensiapuun liittyvän turvallisuuden edelläkävijä. Sydäniskuri on laite, jota käyttämällä saatat pelastaa elvytettävän hengen.

Ensiapukortin päivittäminen

Ensiaputaitoja on suositeltavaa kerrata kolmen vuoden välein ensiapukoulutuksessa.

Ensiapukoulutuksen 16h voi päivittää yhden kerran joko neljän tai kahdeksan tunnin ensiapukurssilla. Kun lyhyt ensiapukoulutus on kertaalleen käyty, tulee suorittaa kaksipäiväinen ensiapukoulutus 16h, jotta Ensiapukortti 16h pysyy voimassa.

Jos ensiapukortti 16h on päässyt vanhentumaan, tulee Ensiapukoulutus 16h suorittaa uudestaan, mikäli Ensiapu 16h -pätevyys halutaan pitää voimassa. Jos osallistujalla on ennestään SPR:n myöntämä EA1-pätevyys, voi vastaavan pätevyyden kerrata kerran Alertumin neljän tunnin ensiapukoulutuksessa tai kahdeksan tunnin ensiapukoulutuksessa kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen 16 tunnin koulutus on suoritettava uudestaan. Kertauksen myötä saat Alertumin myöntämän Ensiapukortti 16h:n EA1-kortin tilalle. Voit vertailla ensiapukoulutusten sisältöjä täällä.

Ensiapukoulutus ja kuljettajan ammattipätevyys

Osa avoimista lähikoulutuksina toteutettavista kuudentoista tunnin ensiapukoulutuksista soveltuu osaksi kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Huomaat kuljettajille soveltuvan koulutuksen koulutushaun merkinnästä Soveltuu myös kuljettajan ammattipätevyyskoulutukseksi.

Kaksi päiväisestä ensiapukoulutuksesta saa kaksi ammattipätevyysmerkintää Traficomin rekisteriin. Ensiapukoulutuksesta myönnettävä ammattipätevyysmerkintä on voimassa viisi (5) vuotta. Muihin kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksiin voit tutustua täällä.

Ensiapukoulutuksen KELA-korvaus

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Ensiapukoulutukset kuuluvat olennaisena osana ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja siten niiden korvauskelpoisuudesta on säädetty. Työnantaja saa korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista, joita ovat muun muassa työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset. Lue lisää korvattavuudesta.

Ensiapukoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme ensiapukoulutuksia asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Pyydä koulutustarjous