Neljän tunnin ensiapukurssin tavoitteena on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun ja ensiapuun sairauskohtaustilanteissa.

Ensiapukoulutus 4h sopii kenelle tahansa, joka haluaa kehittää ensiaputaitojaan. Koulutukseen tullessa ei tarvitse osata tai tietää mitään ensiavusta. Koulutus sopii siis myös henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta ensiavusta. Ensiapukoulutus on saatavana myös kahdeksan (8) tunnin laajempana kurssina Ensiapukoulutus 8h.

Ensiapukoulutuksissa painotetaan erityisesti käytännönläheisyyttä ja harjoittelua teorian lisäksi. Neljän tunnin ensiapukoulutuksessa muun muassa opit kylkiasentoon kääntämisen, elvyttämisen sekä verenvuodon tyrehdyttämisen. Koulutuksissa harjoitellaan myös sydäniskurin käyttöä.

Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ammattilaisia, joilla on runsaasti käytännön kokemusta muun muassa ensihoitotyön parissa. Kouluttajamme opastavat myös sydäniskurin hankinnassa, jos sinä tai yrityksesi haluatte olla ensiapuun liittyvän turvallisuuden edelläkävijä. Sydäniskuri on laite, jota käyttämällä saatat pelastaa elvytettävän hengen.

Tietoa ensiapukoulutuksesta (4h)

Toteutustavat
Lähikoulutus, saatavilla myös webinaari ja verkkokoulutus
Koulutuksen kesto
Neljä (4) tuntia
Koulutuksen hinta
89 € + alv. Hintaan sisältyy ensiapukortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Pätevyyden voimassaolo
Ensiapukortti on voimassa kolme (3) vuotta.

Ensiapukoulutuksen (4h) sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun.

  • Auttamistoiminta hätäensiapua vaativissa tilanteissa
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys mm. painelu-puhalluselvytys ja defibrillaattorin käyttö
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)

Ensiapukortin päivittäminen

Ensiaputaitoja olisi suositeltava kerrata kolmen vuoden välein ensiapukoulutuksessa. Ennen vuotta 2020 myönnettyihin SPR:n ensiapukortteihn kirjoitettiin päivämäärä, johon asti pätevyys on voimassa. Koska ensiapukoulutuksia ei ole aina tarjolla juuri sille ajankohdalle kuin korttiin on merkitty, hyväksytään kohtuullinen aika kortin vanhenemisen jälkeen (noin kuukausi) ja pätevyyden saa siitä huolimatta päivitettyä. Pidä siis huolta, että päivität ensiaputaitojasi säännöllisesti ensiapukoulutuksessa. Vuodesta 2020 eteenpäin Alertumin ensiapukortit ovat voimassa kortissa mainitun kuukauden viimeiseen päivään asti, eikä enää hyväksytä joustoa kortin vanhentumisen suhteen.

Ensiapukoulutuksen 16h voi päivittää yhden kerran joko neljän tai kahdeksan tunnin ensiapukurssilla. Kun lyhyt ensiapukoulutus on kertaalleen käyty, tulee suorittaa kaksipäiväinen ensiapukoulutus 16h, jotta Ensiapukortti 16h -pätevyys pysyy voimassa.

Ensiapukoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme ensiapukoulutuksia asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Pyydä koulutustarjous