Ensiapukoulutus 8h lähiopetuksessa opettaa toimimaan oikein kriittisten minuuttien aikana. Koulutus on hyvin käytännönläheinen ja sisältää harjoittelua teorian lisäksi. Koulutuksen aikana harjoittelet muun muassa kylkiasentoon kääntämistä, elvyttämistä elvytysnuken avulla, verenvuodon tyrehdyttämistä ja sydäniskurin käyttöä harjoitusdefibrillaattorilla.

Koulutus sopii kenelle tahansa, joka haluaa kehittää omia ensiaputaitojaan. Koulutukseen osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta ensiavusta. Ensiapukoulutus 8h sopii myös ensiaputaitojen kertaajille, ja etäkoulutuksessa voi kerrata olemassa olevan Ensiapu 16h-pätevyyden.

Tietoa ensiapukoulutuksesta (8h)

Toteutustavat
Lähikoulutus, webinaari ja verkkokoulutus
Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
119 € + alv. Avoimen koulutuksen hintaan hätäensiapukortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Ammattipätevyys
Osasta koulutuksia on mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintä. Ammattipätevyysmerkinnästä veloitamme viranomaiskulun 11 € (alv 0 %) sekä käsittelykulun 4 € (+ alv 24 %).
Pätevyyden voimassaolo
Ensiapukortti on voimassa kolme (3) vuotta.

Ensiapukoulutuksen (8h) sisältö

  • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys mm. painelu-puhalluselvytys ja defibrillaattorin käyttö
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
  • Erilaiset haavat
  • Tavallisimmat sairauskohtaukset
  • Palovammat

Tarvittaessa ensiapukoulutusta voidaan räätälöidä sisältämään myös muita aiheita tai painottaa koulutus huomioimaan yrityksen toimiala, työpaikan olosuhtet ja tapaturmariskit. Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta >>

Ensiapukoulutus on saatavana myös suppeampana neljän tunnin koulutuksena Ensiapukoulutus 4 h sekä laajempana koulutuksena Ensiapukoulutus 16h (Ensiavun peruskurssi).

Kenelle ensiapukoulutus 8h sopii?

Koulutus sopii kenelle tahansa, joka haluaa kehittää omia ensiaputaitojaan. Koulutukseen osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta ensiavusta. Ensiapukoulutus 8h sopii myös ensiaputaitojen kertaajille, sillä etäkoulutuksessa voi kerrata olemassa olevan Ensiapu 16h-pätevyyden.

Ensiapukoulutus osana kuljettajan ammattipätevyyttä

Osa avoimista kahdeksan tunnin ensiapukoulutuksista soveltuu osaksi kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Ensiapukoulutuksesta myönnettävä ammattipätevyysmerkintä on voimassa viisi vuotta.

Lue lisää

Ensiapukortin päivittäminen

On suositeltavaa, että ensiaputaitoja kerrataan ensiapukoulutuksessa kolmen vuoden välein.

Ensiapukortti 16h voi päivittää yhden kerran joko neljän tai kahdeksan tunnin ensiapukoulutuksessa. Kun lyhyt ensiapukoulutus on kertaalleen käyty, tulee suorittaa kaksipäiväinen ensiapukoulutus 16h, jotta Ensiapukortti 16h -pätevyys pysyy voimassa.

Kysy lisää

Yrityskohtainen ensiapukoulutus

Järjestämme ensiapukoulutuksia asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Pyydä koulutustarjous