Jännitetyökoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työssään joutuvat tekemään jännitetöitä alle 1000 voltin järjestelmissä. Koulutuksessa perehdytään standardin SFS 6002 mukaisten alle 1000 voltin jännitetöiden turvalliseen suorittamiseen ja opiskellaan jännitetyömenetelmiä sekä tarvittavien työvälineiden käyttöä.

Tietoa jännitetyökoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Toteutustapa
Lähikoulutus
Koulutuksen hinta
Pyydä tarjous
Pätevyyden voimassaolo
Jännitetyökortti on voimassa viisi (5) vuotta.

Ennakkovaatimukset

Jännitetyökoulutukseen osallistuvan on oltava sähköalan ammattihenkilö, ja hänellä tulee olla voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti, joka perustuu SFS 6002 -standardiin.

Osallistujia pyydetään ottamaan koulutukseen mukaan omat jännitetyösuojavälineet, jos sellaiset on käytettävissä (EN 531-työvaate tai EN 11612).

Jännitetyökoulutuksen sisältö

Koulutuksessa on teoriaosuuden lisäksi harjoitustöitä. Niiden sisältö osallistujista riippuen on seuraavanlainen:

  • Lähdön lisääminen jännitteiseen keskukseen
  • Releen vaihto
  • AMKA-työt
  • Jonovarokekaapissa tehtävät työt

Jännitetyökoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme jännitetyökoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala sekä työpaikan olosuhteet. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen.

Pyydä koulutustarjous