SFS 6002 -standardin mukainen sähkötyön hätäensiapukoulutus 4h verkkokussina

Sähköalalle suunnitellun hätäensiapukoulutuksen (4h) tavoitteena on antaa valmiudet henkeä pelastavan ensiavun antamiseen, oppia ennakoimaan ja ehkäisemään vahinkoja ennalta. Koulutuksessa on otettu erityisesti huomioon sähkötapaturmat.

Koulutus täyttää SFS 6002-standardin ja TUKES:in asettamat sisältövaatimukset sähkötyötä tekevien henkilöiden ensiapukoulutukselle. Verkkokoulutus sisältää useita tehtäviä, animaatioita, videoita ja myös käytännön harjoituksia.

Suorita sähköalan ensiapukurssi joustavasti missä ja milloin sinulle parhaiten sopii

Kurssin voit suorittaa missä ja milloin haluat, omaan tahtiisi ja opit avulla opit ensiaputaitoja helposti ja joustavasti. Koulutuksen voi suorittaa tietokoneella tai millä tahansa älylaitteella. Koulutus suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa, ja pääset suorittamaan sitä heti tilattuasi koulutuksen.

Sinulla tulee olla  tietokoneessasi viimeisin versio jostakin seuraavista internet-selaimista: Microsoft Edge, Firefox, Safari tai Chrome. Verkkokurssin suorittamista Internet Explorer-selaimella ei suositella.

TILAA VERKKOKURSSI TÄSTÄ

Sähköalan ensiapu 4h verkkokurssi

Suoritusaika
3-4 tuntia, riippuen yksilöllisestä suoritusnopeudesta.
Koulutuksen hinta
98 € + alv. Hintaan sisältyy kertapääsyoikeus verkkokoulutukseen sekä ensiaputodistus koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Käyttöaika
Koulutus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa ostopäivästä.
Pätevyyden voimassaolo
Ensiaputodistus on voimassa kolme (3) vuotta.

Verkkokoulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Ensiapukoulutus Oy:n kanssa.

Sähköalan ensiapukurssi 4h sisältö verkkokoulutuksena

Sähköalan hätäensiapukurssi antaa hyvät valmiudet toimia oikein erilaisissa tapaturma- ja ensiaputilanteissa.

 • Sähkötapaturmat ja sähkön aiheuttaman vammat
 • Toiminta pienjännite- ja suurjännitetapaturmassa
 • Tajuttoman henkilön ensiapu
 • Elottoman henkilön peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Sairauskohtaukset
  • aivoverenkierron häiriöt
  • diabeetikon ensiaputilanteet
  • rintakipukohtaus
  • kouristelukohtaus
  • astmakohtaus
  • anafylaktinen sokki
 • Viiltohaavat, ruhjehaavat ja muut haavatyypit ja niiden ensiapu
 • Suuret verenvuodot sekä verenkierron häiriötila (sokki)
 • Sähkötapaturmien palovammat ja niiden ensiapu
 • Putoamisesta ja iskuista aiheutuvat pään vammat

Koulutuksen ovat suunnitelleet ja toteuttaneet ensihoitoalan ammattilaiset, ja sen ohjeet perustuvat Euroopan elvytysneuvoston (ERC) suosituksiin ja kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin. Koulutuksessa on otettu huomioon myös työturvallisuuslaki ja sähköturvallisuusstandardi SFS 6002 ehdot täyttävä koulutus.

TILAA VERKKOKURSSI TÄSTÄ

Kenelle sähköalan ensiavun verkkokoulutus sopii?

Sähköalan hätäensiavun verkkokurssi on nimensä kohdennettu kaikille sähkön kanssa työskenteleville henkilöille. Koulutuksessa painotetaan asioita ja tilanteita, mitä sähkön parissa työskentelevien tulee tietää ja ottaa huomioon ensiaputilanteissa.

Sähköalan ensiavun verkkokoulutus sopii kaikille eikä aikaisempaa ensiapukoulutusta ei vaadita. Koulutus sopii erityisen hyvin myös ensiaputaitojen kertaamiseen ja ylläpitämiseen.

Miksi sähköalalle on suunnattu oma ensiapukoulutus?

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 määrittää, että sähköalan töissä on huolehdittava ensiapuvalmiudesta sähkön aiheuttamien tapaturmien varalta työturvallisuuslain ensiapuun liittyvän yleissäädöksen lisäksi.  Kaikille, jotka osallistuvat ammattitaitoa vaativiin sähkötöihin, on siis annettava ensiapukoulutus. Vaatimus koskee sähköalan ammattihenkilöitä, työnjohdon ja käytönjohdon henkilöitä ja näissä töissä avustamaan opastetuttuja henkilöitä.

Oletko sittenkin kiinnostunut ilmoittautumaan mukaan perinteiseen ensiapukoulutukseen, jossa ensiapukouluttaja ohjaa sinua ensiavun saloihin? Kaikille avoimet ensiapukoulutukset löydät koulutushausta.

Kuinka kauan verkkokoulutuksen suorittaminen kestää?

Koulutuksen suoritusaika vaihtelee osallistujien välillä, mutta tyypillisesti Sähköalan ensiapukoulutus verkossa suoritetaan 3-4 tunnin ajassa. Suoritusaika riippuu yksilöllisestä etenemisvauhdista. Oston yhteydessä myönnetään kolmen kuukauden käyttöaika, jonka puitteissa koulutus tulee suorittaa loppuun.

Kun koulutuksen kaikki osiot ja tehtävät on suoritettu, voit ladata itsellesi sähköisen todistuksen.

Tilaa verkkokurssi tästä

Osallistuminen sähköalan ensiapukoulutukseen 4h verkossa

Aloita ostamalla paikka sähköalan ensiapu 4h verkkokoulutukseen. Onnistuneen tilauksen jälkeen tilauksen yhteyshenkilön sähköpostiin lähetetään vahvistusviesti. Lisäksi osallistujan sähköpostiin lähetetään kirjautumistunnukset ja -ohjeet verkko-oppimisalustalle. Pääset siis heti oston jälkeen suorittamaan koulutusta.

Voit kirjautua oppimisympäristöön tietokoneelta, tabletilta tai mobiililaitteelta – riittää, että sinulla on internet-yhteys. Mitään asennuksia ei tarvita.

Ensiapukoulutus 4h verkkokoulutuksen voit suorittaa niin monessa osassa kuin haluat – tai vaikka yhdeltä istumalta. Etenemisesi tallentuu järjestelmään ja pääset aina jatkamaan opiskelua siitä kohdasta, mihin edellisellä kerralla jäit. Jos sinulla on jo verkkokurssitunnukset, voit jatkaa koulutuksen suorittamista tästä linkistä: Omat kurssit.

Sähköalan ensiapukoulutus 4h verkkokurssin suorittamista varten tietokoneessasi tulee olla viimeisin versio jostakin seuraavista internet-selaimista: Microsoft Edge, Firefox, Safari tai Chrome. Verkkokurssin suorittamista Internet Explorer-selaimella ei suositella.

Sähköalan ensiapukoulutus organisaatiolle

Mikäli haluat kohdentaa sähköalan ensiapukoulutuksen organisaatiollesi, sekin onnistuu. Voimme esimerkiksi yhdistää verkkokoulutuksen organisaatiollenne järjestettävään tilauskoulutukseen, jossa käytännön taitoja pääsee harjoittelemaan. Autamme mielellämme teille sopivan ratkaisun löytämisessä, joten otathan yhteyttä meihin, niin aloitetaan suunnittelu!