Sähkötyöturvallisuus on sähkötöiden parissa työskentelevien ensimmäisiä huomioitavia asioita. Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 pohjautuu sähkötyöturvallisuusstandardiin SFS 6002 ja se soveltuu sähköalan töitä tekeville ammattilaisille, kuten asentajille ja työnjohdolle.

Sähkötyöturvallisuuskoulutus soveltuu myös sähköalaa opiskeleville henkilöille sekä sähkösuunnittelijoille. Koulutuksen suorittanut tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -standardin, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.

Tietoa sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kahdeksan (8) tuntia
Toteutustavat
Lähiopetus ja webinaari
Kurssihinta
249 € + alv. Koulutuksessa saat käyttöösi materiaalin. Hintaan sisältyy postitettu sähköturvakortti.
Pätevyyden voimassaolo
Sähkötyöturvallisuuspätevyys on voimassa viisi (5) vuotta.

Sähkötyöturvallisuuskoulutuksen sisältö

Koulutus täyttää sähköturvallisuuslain 1135/2016 83§ ja sen nojalla noudatettavan standardin SFS 6002:2015 liitteen X.9 vaatimukset sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

Sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -standardi sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Koulutuksen alussa kerrataan kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat, sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat vaarat. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut.

Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä painotetaan.

 • Sähkön vaarat
 • Sähkötyöturvallisuutta koskevat määräykset ja
  henkilöiden vastuut
 • Turvalliset työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet
 • Työskentely jännitteettömänä
 • Lähityöt ja jännitetyöt
 • Käyttötyöt sekä opastaminen
 • Tentti

Koulutuksessa jaetaan materiaali, joka selventää sähkötyöturvallisuusstandardin vaatimuksia.

Koulutuksen päätteeksi suoritetaan koe, jonka läpipääsy on edellytyksenä sähkötyöturvallisuuskortin myöntämiselle.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, joiden työhön sisältyy sähkön läsnäolosta johtuvia vaaroja.

Esimerkkejä koulutukseen osallistuvien henkilöiden tehtävistä

 • työnjohdon tehtävät
 • käyttötoiminnan tehtävät
 • suunnittelutehtävät
 • opetustehtävät
 • muut asiantuntijatehtävät

Sähkötyöturvallisuuskortin uusiminen

Koulutuksesta myönnettävä Sähkötyöturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta. Kortti uusitaan suorittamalla kahdeksan tunnin mittainen sähkötyöturvallisuuskoulutus.

Sähkötyöturvallisuuskortti

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään viisi vuotta voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti. Kortti postitetaan 2-4 viikon kuluessa koulutuspäivästä. Jokainen sähkötyöturvallisuuskoulutuksen suorittanut saa itselleen kortin postitettuna tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen.

Mikäli sinulla on kadonnut voimassa oleva sähkötyöturvallisuuskortti, ja olet suorittanut koulutuksen Alertumilla, voit tilata uuden kortin asiakaspalvelustamme. Uudesta kortista veloitetaan 15 euroa + alv.

Sähkötyöturvallisuuskoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme koulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Sähkötyöturvallisuuskoulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutuksen hinta omalle ryhmälle on alkaen 1350 € + alv / ryhmä. Lisäksi veloitamme kortti- ja materiaalikulua 30 € + alv / osallistuja. Tilaa oma koulutus soittamalla 010 320 5772 tai lähettämällä meille sähköpostia koulutus@alertum.fi. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Pyydä koulutustarjous