Koulutus antaa valmiudet toimia turvamiehenä. Koulutuksen aikana käsitellään turvamiestoiminnan eri muodot, vastuut ja toimintamallit sekä turvamiestoiminnan merkitys turvallisuuden varmistamisessa.

Turvamieskoulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat Turvamiespätevyyden (T-mies), jota edellytetään toimittaessa turvamiehenä radalla ja rautatien tasoristeyksissä. Koulutuksessa korostetaan turvamiehen vaativaa roolia työturvallisuuden varmistajana ja siihen liittyen oikeita toimintatapoja useiden esimerkkien kautta.

Koulutuksessa korostetaan turvamiehen roolia työturvallisuuden varmistajana ja siihen liittyen oikeita toimintatapoja useiden esimerkkien kautta.

Tietoa T-mies koulutuksesta

Koulutuksen kesto

SAT Logo valk rgb 300

Kahdeksan (8) tuntia
Koulutuksen hinta
180 € + alv. Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit sekä koulutuspäivän tarjoilut.
Pätevyyden voimassaolo
Turvamiespätevyys on voimassa viisi (5) vuotta aina koulutusvuoden loppuun asti.

Koulutus järjestetään yhteistyössä SAT koulutuspalveluiden kanssa

Ennakkovaatimukset

Koulutukseen osallistuvalta edellytetään seuraavaa

  • Voimassa oleva Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
  • Turvamiestehtävä on rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuuteen oleellisesti vaikuttava tehtävä ja siinä toimivalta edellytetään tehtäväkohtaista soveltuvuuslausuntoa julkaisun ”Valtion rataverkon haltijan  osaamis- ja pätevyysvaatimukset” luvun 4.1 mukaisesti
  • Työturvallisuuskortti tai vastaava
  • Vähintään kolmen (3) kuukauden kokemusta radanpidon töistä

Huomioithan, että koulutukseen sisältyy maastokäynti, johon osallistuminen edellyttää säänmukaista turvavarustusta (kypärä, turvakengät, muu kuin oranssi varoitusvaatetus).

Tehtävät, joissa edellytetään turvamiespätevyyttä

Turvamiespätevyyttä edellytetään henkilöiltä, jotka toimivat turvamiehenä valtion rataverkolla. Turvamiehenä toimitaan turvamiestoimintamenettelyn mukaisissa tehtävissä kuten tieliikenteen ohjaajana tasoristeyksessä, työkoneella tehtävän työn turvaamisessa sekä muissa erikseen määritellyissä tehtävissä.

Myönnettävä pätevyys ja pätevyyden päivittäminen

Koulutuksen suoritus hyväksytysti tuottaa Väylän Turvamiespätevyyden (T-mies), joka on voimassa viisi vuotta vanhenemisvuoden loppuun asti. Pätevyyden ylläpito tapahtuu osallistumalla koulutukseen uudestaan viiden vuoden välein.

Turvamies (T-mies) -koulutus omalle ryhmälle

Järjestämme turvamieskoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin tai SAT koulutuspalveluiden koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.

Pyydä koulutustarjous