Syventävä ensiapukoulutus syventää ja laajentaa niitä taitoja, joita opetellaan Ensiapukoulutus 16h:ssa. Uusina asioina koulutuksessa tulee muun muassa vammapotilaan tutkiminen ja hoito sekä taktiikat monipotilastilanteessa. Koulutus koostuu pääasiassa harjoituksista. Koulutukseen voi osallistua, mikäli osallistujalla on voimassaoleva Ensiapu 16h -pätevyys (entinen EA1 -pätevyys). Syventävä ensiapukoulutus käy myös kertauskertauskoulutuksena Ensiapukoulutukselle (16h).

Syventäviä ensiapukoulutuksia järjestetään tällä hetkellä vain tilauksesta asiakkaillemme.

Kaikki ensiapukouluttajamme ovat ammattilaisia, joilla on runsaasti käytännön kokemusta muun muassa ensihoitotyön parissa. Ensiapukoulutuksen pitää SPR:n valtuuttama ETK-kouluttaja. Kouluttajamme opastavat myös sydäniskurin hankinnassa, jos sinä tai yrityksesi haluatte olla ensiapuun liittyvän turvallisuuden edelläkävijä. Sydäniskuri on laite, jota käyttämällä saatat pelastaa elvytettävän hengen.

Tietoa syventävästä ensiapukoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Kuusitoista (16) tuntia
Koulutuksen hinta
Pyydä tarjous
Pätevyyden voimassaolo
Syventävä ensiapupätevyys on voimassa kolme (3) vuotta.

Syventävän ensiapukoulutuksesta sisältö

Koulutuksessa käydään Ensiapukoulutusta (16h) syvällisemmin läpi esimerkiksi hätäensiapua tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

 • Hätäensiavun kertaus: Hätäilmoitus, tajuttomuus, elvytys, sokki
 • Ensiavun taktiikka
 • Sisäelinvammat
 • Vammamekanismi
 • Loukkaantuneen tutkiminen
 • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat
 • Rankavammat, murtumat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Loukkaantuneen tarkkailu
 • Ensiapuasennot
 • Lämmön aiheuttamat sairastumiset
 • Hypotermia ja paikalliset paleltumat
 • Lapsen ja vauvan elvytys
 • Sisältää myös osion henkisestä ensiavusta

Ensiapukoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme ensiapukoulutuksia asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla.