Tieturva 1 -koulutus on 2.1.2020 alkaen mahdollista suorittaa vain verkkokoulutuksena, eikä koulutusta ole enää saatavilla Alertumilta. Verkkokoulutuksen voi suorittaa osoitteessa e-tieturva.fi. Muutos ei vaikuta olemassa olevien Tieturva 1 -pätevyyksien voimassaoloaikaan eikä Tieturva 2 -korttikoulutuksiin. Lue lisää uutisestamme.

Keneltä vaaditaan Tieturva 1 -kortti?

  • henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön
  • tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta
  • työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä
  • muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä
  • tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.

Tieturva 2 on jatkokoulutus yleisillä teillä työskenteleville henkilöille, jotka ovat vastuussa liikenne- ja työturvallisuudesta. Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalla on oltava voimassa oleva Tieturva 1 -kortti.

Alertumin tarjonnasta löytyy nyt myös Tieturvallisuuskoulutus, jonka voi suorittaa lähiopetuksena sekä webinaaritoteutuksena. Koulutuksesta on mahdollista saada kuljettajan ammattipätevyysmerkintä.