Tieturvallisuuskoulutus on suunnattu kaikille tiellä ja liikenteessä työskenteleville henkilöille. Koulutuksen kohderyhmiä ovat ensisijaisesti infra- ja kuljetusalojen työntekijät ja työtä johtavat esimiehet.

Työturvallisuuslainsäädännössä liikennealueella tehtävä työ luokitellaan vaaralliseksi työksi. Yleinen liikenne aiheuttaa tiellä tehtävässä työssä vaaroja niin työntekijöille kuin tienkäyttäjille. Tästä syystä sitä tekemään ja johtamaan saa käyttää vain huolellisia ja päteviä työntekijöitä.

”Eri toimialoilla, mutta samassa työympäristössä työskentelevien yhteispeli ja ymmärrys toistensa tekemisestä on ensiarvoisen tärkeää, jotta vaaratilanteilta ja onnettomuuksilta voidaan välttyä.”

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien turvallisuusosaamista sekä lisätä tietoisuutta erilaisten tiellä tapahtuvien töiden riskeistä, soveltuen niin kokeneille ammattilaisille kertaukseksi kuin myös uransa alussa oleville peruskoulutukseksi. Opetustapa on vuorovaikutteinen ja asiat käsitellään käytännönläheisesti.

Koulutus ei korvaa Väylän Tieturva 1 -korttikoulutusta, eikä tästä koulutuksesta myönnetä Tieturva 1 -pätevyyttä. Koulutuksesta on kuitenkin mahdollista saada kuljettajan ammattipätevyysmerkintä.

Koulutusta järjestetään kaikille avoimena koulutuksena luokkahuoneopetuksena sekä verkon yli webinaarina, joiden toteutusajankohdat löydät koulutushausta. Koulutus voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena tilauskoulutuksena, pyydä tarjous.

Tietoa tieturvallisuuskoulutuksesta

Koulutuksen kesto
Seitsemän (7) tuntia
Toteutustavat
Luokkahuone ja webinaari
Koulutuksen hinta
99 € + alv. Hintaan sisältyy materiaalit sekä hyväksytystä suorituksesta Alertumin tieturvallisuuskortti toimitettuna.
Ammattipätevyysmerkintä
Koulutuksesta on mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintä. Ammattipätevyysmerkinnästä veloitamme viranomaiskulun 11 € (alv 0 %) sekä käsittelykulun 4 € (+ alv 24 %).
Pätevyyden voimassaolo
Tieturvallisuuskortti on voimassa viisi (5) vuotta.

Tieturvallisuuskoulutuksen keskeinen sisältö

  • Tietöiden ja tietyömaiden turvallisuus
  • Raskasliikenne ja tietyömaat
  • Tienpitotehtävät poikkeussääntöineen
  • Liikenteenohjauksen perusteet
  • Toiminta liikenneonnettomuustilanteessa

Tieturvallisuuskoulutuksen hyödyt

  • Riskitietoisuus lisääntyy ja tapaturma-alttius vähenee
  • Tietyömaiden määräykset ja vaatimukset tulevat tutuiksi
  • Opitaan oikeaoppinen suojautuminen
  • Opitaan liikenteenohjauksen perusteet
  • Valmiudet toimia poikkeustilanteissa kehittyy

Tieturvallisuuskortti

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään viisi vuotta voimassa oleva tieturvallisuuskortti. Kortti postitetaan 2-4 viikon kuluessa koulutuspäivästä. Jokainen tieturvallisuuskoulutuksen suorittanut saa itselleen kortin postitettuna tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen. Suoritetun koulutuksen jälkeen annettu paperinen todistus tai sähköpostitse lähetetty todistus ei korvaa varsinaista tieturvallisuuskorttia. Alertumin tieturvallisuuskortti ei myöskään korvaa Väylän myöntämää Tieturva 1 -pätevyyttä.

Mikäli sinulla on kadonnut voimassa oleva tieturvallisuuskortti, ja olet suorittanut koulutuksen Alertumilla, voit tilata uuden kortin asiakaspalvelustamme. Uudesta kortista veloitetaan 15 euroa + alv.

Tieturvallisuuskoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme tieturvallisuuskoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Tieturvallisuuskoulutus on saatavilla myös webinaaritoteutuksena!

Pyydä koulutustarjous