Koulutuksen tavoitteena on parantaa trukilla ajamisen taitoja sekä antaa valmiuksia trukin turvallisempaan ja oikeaoppiseen käyttöön. Lainsäädäntö edellyttää, että trukin kuljettajalla pitää olla työnantajan antama kirjallinen lupa käyttää trukkia. Työnantajan on ennen luvat antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen

Koulutus soveltuu lain vaatimaksi trukinkuljettajan perehdytykseksi. Koulutukseen sisältyy koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan trukkikortti, joka on voimassa viisi vuotta.

Trukkikorttikoulutuksen voit suorittaa vuorovaikutteisessa verkko-opetuksessa netissä tai luokkahuonekoulutuksena.

Tietoa trukkikorttikoulutuksesta

Koulutuksen kesto

EMME PERU lupaus

Seitsemän (7) tuntia
Toteutustapa
Luokkahuone ja webinaari
Koulutuksen hinta
99 € + alv. Avoimen koulutuksen hintaan sisältyy trukkikortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.
Ammattipätevyysmerkintä
Trukkikorttikoulutuksista on mahdollista saada kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkintä. Ammattipätevyysmerkinnästä veloitamme viranomaiskulun 11 € (alv 0 %) sekä käsittelykulun 4 € (+ alv 24 %).
Pätevyyden voimassaolo
Trukkikortti on voimassa viisi (5) vuotta.

Trukkikortista tai trukkikoulutuksesta käytetään myös seuraavia nimityksiä: trukkikortti, trukkikoulutus, trukkikurssi, trukki kortti, trukinkuljettajan turvallisuuskortti

Trukkikorttikoulutuksen sisältö

Koulutuksessa käydään käytännön läheisesti, teoriapohjaisesti, asiaa trukin käyttäytymisestä, ajamisesta, ympäristöstä sekä työskentelystä turvallisesti eri taakkojen kanssa.

  • Työturvallisuuslaki, työsuojelu ja trukinkuljettajan vastuut
  • Trukkityypit ja niiden käyttötarkoitukset
  • Trukilla ajaminen (ei sisällä ajoharjoittelua)
  • Trukilla työskentely, pinoaminen ja purku
  • Trukin rekisteröinti ja vakuutukset
  • Riskit ja niiden arviointi
  • Onnettomuustilanteissa toimiminen

Koulutus sovelletaan osallistujaryhmän mukaan ja se pidetään teoriaopetuksena, jota täydennetään keskusteluilla, ryhmätöillä ja harjoituksilla. Koulutus ei kuitenkaan sisällä ajoharjoittelua.

Trukkikortin uusiminen

Koulutuksesta myönnettävä Trukkikortti on voimassa viisi vuotta. Kortti uusitaan suorittamalla kahdeksan tunnin mittainen trukkikorttikoulutus.

Trukkikortti osoituksena koulutuksen hyväksytystä suorituksesta

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään viisi vuotta voimassa oleva trukkikortti. Kortti postitetaan 2-4 viikon kuluessa koulutuspäivästä. Jokainen trukkikorttikoulutuksen suorittanut saa itselleen kortin postitettuna tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen. Suoritetun koulutuksen jälkeen annettu paperinen todistus tai sähköpostitse lähetetty todistus ei korvaa varsinaista trukkikorttia.

Mikäli sinulla on kadonnut voimassa oleva trukkikortti, ja olet suorittanut koulutuksen Alertumilla, voit tilata uuden kortin asiakaspalvelustamme. Uudesta kortista veloitetaan 15 euroa + alv.

Trukkikorttikoulutus ja kuljettajan ammattipätevyys

Kaikki avoimet webinaareina ja luokkahuonetoteutuksina järjestettävät trukkikorttikoulutukset soveltuvat osaksi kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta.

Koulutuksesta saa yhden ammattipätevyysmerkinnän Traficomin rekisteriin. Trukkikorttikoulutuksesta myönnettävä ammattipätevyysmerkintä on voimassa viisi (5) vuotta.

Alertum järjestää myös useita muita kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutukseen soveltuvia koulutuksia. Muihin kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksiin voit tutustua täällä.

Trukkikorttikoulutus omalle ryhmälle

Järjestämme trukkikorttikoulutuksia myös asiakkaidemme omille ryhmille. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit. Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutus voidaan toteuttaa webinaarina, asiakkaan tiloissa tai missä tahansa Alertumin koulutuspaikassa ympäri Suomen. Koulutamme myös ulkomailla. Koulutus voidaan toteuttaa myös webinaarina, jolloin teoriaopetuksen kesto on 4 tuntia tai 7 tuntia, mikäli koulutus toteutetaan kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksena.

Pyydä koulutustarjous